Hodnocení zaměstnanců

ve veřejných službách a správě

on-line přístupem hodnotitelů

vychází z potřeb nařízení vlády ze dne 7. prosince 2010,
nabývající účinnosti dnem 1. ledna 2011
Přihlášení do systému hodnocení

Naše nabídka

Bez periodického pracovního hodnocení nelze objektivně stanovit výši platového tarifu podle nové pravní úpravy k odměňování, ani stanovit nadlimitní složku platu - výši osobního příplateku a příplateku za vedení.

  • rychlé a objektivní hodnocení pro stanovení platového základu a nadlimitních složek platu
  • přístup přes webový prohlížeč nevyžadující instalaci a intuitivní ovládání
  • varianty dotazníků podle úrovně pracovního zařazení hodnoceného
  • stanovování a ukládání profesních cílů a úkolů vzdělávání
  • ZDARMA obsahuje modul katalog prací
další vlastnosti…

Poptávka on-line hodnocení zaměstnanců

Prosím, vyplňte formulář

Organizace *
Kontaktní osoba
Jméno *
E-mail *
Telefon *
Poznámka
 
* Povinné pole

Mám předběžný zájem:

pro 15 hodnocených
pro 25 hodnocených
pro 35 hodnocených
pro více než 35

Po obdržení poptávky Vás budeme kontaktovat a po dohodě Vám zašleme demo přístup ZDARMA.

souhlasím se zasíláním informací o dalších souvisejících produktech

Pracovní hodnocení je základní povinností vedoucích zaměstnanců:

  • zákoník práce § 302, bod a) stanoví, že vedoucí zaměstnanci jsou povinni řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců a hodnotit jejich pracovní výkonnost a pracovní výsledky.
  • poskytovatelům sociálních služeb – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, standard kvality č. 10, který ukládá, že poskytovatel má písemně zpracován postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, který obsahuje zejména stanovení, vývoj a naplňování osobních profesních cílů a potřeby další odborné kvalifikace.

Persona PA je systém zaměřený na kompletní personální management a organizaci práce. Hodnocení zaměstnanců je jedním z jeho modulů. Hlavní vlastnosti Persony PA jsou zejména zpracování agend organizačního řádu, tvorba popisů práce v návaznosti na organizační řád, tvorba a realizace systému vzdělávání, plánování vzdělávání, sledování prohlubování/zvyšování kvalifikace a na periodické hodnocení zaměstnanců.

Dále nabízíme provedení personálních auditů včetně statistik výkonů zaměstnanců a poradenství ve všech uváděných oblastech. Pokud máte zájem o podrobnější informace, napište nám na adresu info/persona-pa.cz.